Doordachte oplossingen voor uw laboratorium

Koelkast Van Tol ontwikkelt en produceert voor het laboratorium onder andere broed- en koelbroedstoven, sterilisatoren, klimaatapparatuur, water- en oliebaden, koel- en vriesapparatuur en temperatuurbewakings- en registratiesystemen.
Onze producten worden onder andere gebruikt in:

• Farmaceutische industrie
• Voedingsmiddelen industrie
• Keuringsdiensten
• Ziekenhuizen
• Universiteiten
• Bloedbanken
• Wegenbouw laboratoria
• K.I. centra

Bekijk productenVan ontwerp tot in bedrijfstelling